Calici Virus

Det er en af de mest kendte katteviruser og den er stort set umulig at undgå når man har kat. Man har i mange år vaccineret mod netop calici-virus, men desværre har vaccinerne ikke fulgt med den udvikling som calicien har været igennem. Lige som så mange andre vira, har calici-virussen muteret og derfor er der i dag enkelte calici-virus varianter som vi IKKE kan vaccinere vores katte imod. Samtidig har calici nemt ved at overleve udenfor værtsdyret og dermed øges risikoen for, at vores katte bliver smittet. Som med så mange andre vira er der ingen behandling mod den, vi kan kun vaccinere vores katte og holde dem i optimal kondition, via god fodring og minimum udsættelse for stress og andre situationer som kan øge risikoen for, at vores katte kan få calici-virus udbrud. Har katten calici-virus i sig kan det bl. a. komme til udtryk i form af tandkødsbetændelse som, ubehandlet, kan føre til gingivitis. Gingivitis er kronisk tandkødsbetændelse som evt. kan holdes nede med antibiotisk-behandling, der dog ikke helbreder katten, da antibiotika virker på bakterier men ikke på virus. I rigtig grelle tilfælde kan den eneste “behandling” af svær gingivitis være, at trække nogle eller alle kattens tænder ud:-(

Katteinfluenza er en samlet betegnelse for infektionssygdomme i de øvre luftveje hos katte. 40-45% af tilfældene skyldes smitte med herpesvirus og 40-45% skyldes smitte med calicivirus. I de resterende tilfælde skyldes smitten infektion med chlamydia.

Hvad er calicivirus?
Calicivirus hos kat er en meget udbredt virus infektion hovedsageligt i de øvre luftveje og mundhule hos kat. Mellem 40-45% af ”katteinfluenza” skyldes calicivirus.

Der findes mange variationer af calicivirus, da denne virus er god til at ændre sig via mutation og derved snyde immunforsvaret og vaccinerne. Human influenzavirus er ligeledes god til at ændre sig og udvikles også i de øvre luftveje. Derudover er der ingen lighed mellem kattens og menneskers influenza.

Calicivirus kan også involvere andre organer end luftvejene og mundhulen.

Killinger, uvaccinerede katte og svækkede katte med dårligt immunforsvar er mest udsatte.

Hvad er symptomerne på calicivirus?
Symptomer på akut infektion starter 2-10 dage efter smitte. Symptomerne er ofte milde forkølelsessymptomer, men grad, type og varighed af symptomer kan variere meget og afhænger af kattens immunforsvar og hvilken variant af calicivirus, der er involveret. Meget unge killinger samt gamle, syge og uvaccinerede katte er værst angrebet.

Typiske symptomer er:

 • feber,
 • øjenbetændelse,
 • mundhulebetændelse,
 • flåd fra næsen og
 • nysen.

I sværere tilfælde hoste, vejrtrækningsproblemer og appetitløshed.

Nogle calicivirusvarianter forårsager halthed på et eller flere ben, andre varianter går næsten ubemærket hen, mens andre igen forårsager blødninger og akut død. Den sidste variant er heldigvis meget sjælden.

Mundhulebetændelse kan undertiden udvikles til en kronisk og til tider uhelbredelig tilstand.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen calicivirus?
Dyrlægen kan stille diagnosen udfra symptomerne. Det kan være svært med sikkerhed at skelne mellem calicivirus og andre årsager til katteinfluenza. I praksis er det sjældent nødvendigt, da den akutte behandling er den samme. Men er der tale om større kattehold eller kroniske og komplicerede forløb, kan det være nødvendigt at undersøge hvilken virus, der er involveret. Virus bestemmes ved hjælp af svaberprøve fra mundhulen udtaget på katte med sygdom i udbrud. Man kan ikke teste om det er en farlig eller ufarlig variant at calicivirus.

Hvordan behandles calicivirus?
Der findes ingen egentlig behandling mod calicivirus. Kattens immunforsvar skal selv bekæmpe infektionen. Behandlingen går derfor ud på at støtte kattens helbred. Ofte vil dyrlægen vælge at give antibiotika til at bekæmpe eventuelle medfølgende bakterielle infektioner. Ved svære betændelsestilstande i mundhulen kan det være nødvendigt at give smertestillende medicin. Det er vigtigt at katten i det akutte forløb får tilstrækkeligt næring og væske samt udsættes for minimalt stress. Næsebor og øjne skal holdes så rene som muligt f. eks ved aftørring med et stykke fugtet vat. Man kan også derhjemme give katten ”dampbad” for at afhjælpe bla. tilstoppede næsebor. Dette gøres ved at tage katten med ud på badeværelset, mens man selv tager bad.

Hvad er fremtiden for din kat, hvis den får calicivirus?
I de fleste tilfælde kommer katten sig fuldstændig efter det akutte sygdomsforløb. Der kan dog være store variationer af sygdomsforløb afhængig af varianten af calicivirus.

Nogle katte udvikler kronisk mundhulebetændelse, hvilket kan være meget smertefuldt. Der findes desværre endnu ikke nogen sikker effektiv behandling mod denne sygdom.  

Hvorfor får katte calicivirusinfektion?
Calicivirus er meget smitsomt og derfor også udbredt. Katte smittes hovedsagligt ved nær kontakt med syge katte, der udskiller virus. Smitten kan dog også forekomme via mennesker og genstande, der har været i kontakt med syge katte, eller via katteafføring fra syge katte. Virus kan overleve uden for katten helt op til 10 dage.

Calicivirus udskilles i det akutte sygdomsforløb og ebber i de fleste tilfælde gradvist ud. Halvdelen af smittede katte vil være ophørt med virusudskillelse 2½ måned efter infektionen. Enkelte katte vil dog være livslange virusudskillere.   

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge calicivirusinfektion?
Den bedste måde at udgå calicivirus på er at undgå kontakt med smitteudskillere samt  at vaccinere katten.

Vaccination kan mildne sygdomsforløbet samt forkorte udskillelsesperioden. Vaccinen kan gives helt ned til 8. leveuge, men er moderkatten tilstrækkeligt beskyttet, gives ved 12. og 16. leveuge og herefter 1 gang årligt. Vaccination beskytter desværre ikke 100% mod infektion, og vaccinerede katte kan også godt udskille virus, hvis de smittes. Dette skyldes, at calicivirus hele tiden ændrer sig, så man derved ikke kan være sikker på, at katten netop smittes med præcis den samme variant, som den er vaccineret imod.

Hvis man planlægger at få killinger, er det vigtigt, at hunkatten er vaccineret, inden hun får killinger, så hun kan overføre antistoffer til killingerne via modermælken og beskytte disse indtil de vaccineres.

Da virus er vidt udbredt blandt katte, er det bedst at begrænse killingers kontakt med andre katte så meget som muligt, indtil killingerne er vaccineret.

Vaccination har desværre ikke vist sig at beskytte katte mod den variant af calicivirus, der giver kronisk mundhulebetændelse.

Hvad er risikoen for, at din kat får calicivirusinfektion? 
Hvis din kat er sund og rask, og basisvaccineret 2 gange som killing og derefter årligt, er risikoen for at den bliver syg af calicivirusinfektion lille.

Hvis du derimod har fundet en lille efterladt killing, er risikoen stor, da moderkatten sandsynligvis ikke er vaccineret, og killingen muligvis er svag og afkræftet.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få calicivirusinfektion?
Alle racer er modtagelige for smitte.

Katte, der huses tæt sammen, vil udsættes for et stort smittepres og vil derfor vil være særligt udsatte

Hvad er katteinfluenza?
Katteinfluenza skyldes i langt de fleste tilfælde en herpesvirus (i 40-45% af tilfældene) eller en calicivirus (i 40-45% af tilfældene). Symptomerne minder meget om hinanden i de to smittetilfælde, fordi der som regel er feber, øjenbetændelse, næseflåd, nysen og evt. lungebetændelse. Alle katte er modtagelige for sygdommen, men katte i alderen 3-6 måneder bliver hårdest ramt.

Hvad er symptomerne på katteinfluenza?
Katten vil have høj feber, og den vil have udflåd fra øjne og næse. I begyndelsen vil udflåddet være klart, senere vil det være tykt og gult og medføre sammenklistrede øjne og tillukning af næseborene. Katten vil have svært ved at trække vejret, og på det tidspunkt har den også nedsat eller slet ingen appetit, samtidig med at den er nedstemt.

Hvis der er tale om en infektion med herpesvirus, kan der være sår på hornhinden.

Hvis der er tale om en infektion med calicivirus, kan der være betændelse i mundhulen og sår på tungen og i mundslimhinden. Calicivirus vil også kunne give anledning til lungebetændelse. 80% af alle influenzaramte katte vil blive længerevarende bærere af virussen.

Ved infektion med herpesvirus vil udskillelsen af virussen foregå i perioder. Hvis katten bliver stresses, vil virusen blive aktiveret, og katten vil udvikle symptomer på influenza.

I tilfælde af infektion med calicivirus vil udskillelsen af virussen være konstant fra mundhulen. Det betyder, at der er en stor risiko for, at nyfødte killinger eller nytilkomne katte bliver smittede.

Der vil ikke altid være symptomer hos en kat, der udskiller calicivirus, men hvis der er, vil det være en kronisk betændelsestilstand i tandkødet og omkring tænderne, tab af tænder og evt. let næseflåd.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen katteinfluenza?
Dyrlægen vil kunne stille diagnosen ud fra symptomerne, og i praksis vil det ikke være nødvendigt at skelne mellem de to virusinfektioner. Hvis der er tale om større kattehold, hvor kattene har problemer med infektioner i de øvre luftveje, kan det imidlertid være vigtigt at bestemme den pågældende virus, f.eks. ved at tage en svaberprøve fra mundhulen. Herpesvirusen bliver ikke udskilt hele tiden, og derfor kan den være lidt vanskeligere at påvise end calicivirusen..

Hvordan behandles katteinfluenza?
Der findes ingen egentlig behandling mod katteinfluenza. I den akutte fase af sygdomsforløbet er det vigtigste at sikre, at katten får tilstrækkeligt med næring og væske samt masser af vitaminer. Katten behandles med et bredspektret antibiotika mod ledsagende bakterieinfektioner. Det er vigtigt at holde kattens næsebor fri for betændelse, for hvis katten mister sin lugtesans, mister den også appetitten.

Hvordan er fremtiden for din kat, hvis den har katteinfluenza?
I de fleste tilfælde kan katteinfluenza blive helbredt, men hos helt unge killinger og ældre katte kan der være stor risiko for at dø af sygdommen.

Hvorfor får katte katteinfluenza?
Katteinfluenza er en meget smitsom virussygdom. Smitte sker ved direkte kontakt mellem kattene, men virusen kan også spredes gennem luften.

Man kan forebygge sygdommen ved at vaccinere killinger, når de er 12 uger gamle, og igen når de er 16 uger. Derefter skal katten vaccineres en gang om året.

Hvad er risikoen for, at din kat får katteinfluenza?
Hvis din kat er mellem 3 og 6 måneder, har kontakt med andre katte og ikke er vaccineret, vil risikoen for, at den bliver smittet med katteinfluenza, være relativt høj.

Hvad er panleukopæni? 
Panleukopæni er en alvorlig virussygdom, som er kendetegnet ved et eksplosivt, kort forløb og en høj dødelighed. Sygdommen rammer især unge katte under et år, men alle katte er modtagelige.

Hvad er symptomerne på panleukopæni? 
Panleukopæni viser sig ved feber, opkastninger, diarré, manglende appetit og generelt ubehag. Der opstår også relativt hurtigt væskemangel.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen panleukopæni?
Symptomerne er meget karakteristiske, og ud fra dem kan dyrlægen stille diagnosen. Dyrlægen kan evt. tage en blodprøve for at undersøge de hvide blodlegemer. Hvis katten lider af Panleukopæni, vil antallet af hvide blodlegemer ligge meget lavt.

Hvordan behandles panleukopæni?
Der findes ingen specifik behandling mod kattesyge. Katten får væskebehandling (drop), for det vigtigste er at opretholde væskebalancen, mens sygdommen står på. Desuden får den antibiotika for at undgå ledsagende bakterieinfektioner. Katten får også vitaminer, bl.a. B-vitaminer.

Hvordan er fremtiden for din kat, hvis den har panleukopæni?
Panleukopæni er en meget alvorlig sygdom, og de fleste katte vil dø af sygdommen.

Hvorfor får katte panleukopæni?
Panleukopæni er en meget smitsom virussygdom. Smitte sker ved direkte kontakt mellem kattene, fordi virusen bliver udskilt gennem afføringen. Virusen er i stand til at overleve i lang tid uden for katten, så smitte behøver ikke kun at ske ved direkte kontakt.

Katte, der er kommet sig efter sygdommen, er immune.

Sygdommen kan forebygges ved vaccination.  Det er bedst at vaccinere killingerne, når de er 12 uger gamle og igen i 16-ugersalderen. Derefter skal katten vaccineres, når den er et år gammel og derefter hvert 3. år.

Hvad er risikoen for, at din kat får panleukopæni?
Hvis din kat er under et år, og den ikke er vaccineret, er risikoen for, at den bliver smittet med Panleukopæni, relativt høj.

Hvad er herpesinfektion?
Herpes, FHV1, er en virusinfektion i kattens øvre luftveje, næse og øjne. Virus kaldes også for Felin Rhinotracheitis virus. Virus findes i cellerne i de øvre luftveje, hvor temperaturen er lidt lavere end almindelig legemstemperatur. Desuden findes virus i øjenslimhinden, på tonsillerne og i den bløde gane.

Er katten inficeret, vil den – i lighed med herpesinficerede mennesker – periodevis i resten af sit liv udskille herpesvirus.

En kat kan være aktiv virusudskiller i mange uger efter en overstået infektion.

Stress vil ofte føre til en aktivering af virus; katten får symptomer på infektion, og vil efterfølgende være virusudskiller.

Inkubationstiden er ofte mellem 2 og 6 dage.

Hvad er symptomerne på herpesinfektion?
Symptomerne afhænger af tidligere opnået immunitet (vaccine), kattens alder, dens sundhedstilstand, varigheden af smittepåvirkningen og selve smittetrykket (challenge).

 • Nyfødte killinger er, såfremt moderen er regelret vaccineret, beskyttet af de antistoffer, de har optaget gennem modermælken.
 • Nyfødte killinger fra en ikke-vaccineret mor, eller killinger opflasket på modermælkserstatning, er yderst modtagelige for smitte med herpesvirus. Hos disse killinger ses i 2-4-ugersalderen, som resultat af en alvorlig infektion, symptomer fra øjnene.
 • Det er karakteristisk, at hele kuldet er smittet.
 • Rødmen i øjet/øjnene. 
 • Fremfald af tredie øjenlåg og purulent øjenbetændelse. 
 • Killinger i 8-10-ugersalderen angribes hårdest, da indholdet af de antistoffer, de har fået overført fra moderen, er dalende, og killingerne selv endnu ikke vaccineret.
 • Pludselige nyseanfald, hvor killingen kan nyse op til 20 gange i træk.
 • Vandigt flåd fra næsen.
 • Vandigt flåd fra øjnene.
 • Feber.
 • Manglende ædelyst.
 • Efter et par dage ses sekundær bakteriel infektion, så killingen har øjenbetændelse.
 • Killingen kan være så tilstoppet i næsen, at den trækker vejret med åben mund.
 • I sjældne tilfælde ses nedbrydning af næsemuslingens knoglevæv.
 • Et meget fremskredent forløb udviser bronchitis og hoste.
 • Killinger op til 6 måneders alderen:
  Ofte har killingerne i denne aldersgruppe en selvbegrænsende infektion med milde symptomer. Da de fleste killinger vaccineres i 12- og 16-ugersalderen, har de et bedre specifikt immunforsvar mod smitten.
 • Voksne katte:
  Ofte ses en mild form af ovenstående symptomer.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen herpesinfektion?
Dyrlægen kan stille diagnosen ud fra de kliniske symptomer kombineret med en laboratorietest, hvor man påviser selve herpesviruset på en svaberprøve fra øjenslimhinden.

Hvordan behandles herpesinfektion?
Der findes ikke en effektiv behandling af herpesinfektion, da katten vil være livslang bærer af viruset. Ved udbrud kan katten dog understøttes med antibiotika, øjensalve, aciclovir og lysin. Dette vil forbedre kattens livskvalitet.

Behandlingerne skal strække sig over måneder.

Hvad er fremtiden for din kat, hvis den får herpesinfektion?
Hvis din kat er smittet i 8-10-ugersalderen, må du indstille dig på, at den vil være kronisk bærer af virus. Dette betyder, at stress som f.eks. flytning, fødsel, diegivning, sygdom og behandling med binyrebarkhormon vil kunne fremprovokere en ny periode med virusudskillelse.

Hvorfor får katte herpesinfektion?
Katte smittes ved tæt fysisk kontakt med en kat, som er virusudskiller. Virus overlever kun kort tid ved stuetemperatur.

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge herpesinfektion?
Den nemmeste måde at forebygge herpesvirusinfektion på, er at vaccinere katten, når den er 12 og 16 uger gammel, og derefter årligt.

Har du katte i forvejen, skal du passe meget på ved introduktion af nye katte. Nye katte bør holdes isoleret den første tid, for at man kan se, om flytningen bevirker, at de får et mildt sygdomsudbrud. Hvis katten nyser eller får øjenflåd, bør den testes, inden den lukkes sammen med de øvrige katte.

Katte, som een gang er testet positive for herpes, bør ikke indgå i avl.

Hvad er risikoen for, at din kat får herpesinfektion?
Hvis din kat er sund og rask, og er basisvaccineret to gange som killing og derefter een gang årligt, er risikoen for smitte med herpesvirus meget lille.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få herpesinfektion?
Alle katte er modtagelige for smitten.

Herpesinfektion er et kendt problem fra mange opdrættere, da man ofte ikke har været opmærksom på, at nye avlsdyr har kunnet introducere smitten.

Anden viden om herpesinfektion
Katteinfluenza er en samlet betegnelse for infektionssygdomme i de øvre luftveje hos katte.

40-45% af tilfældene skyldes smitte med herpesvirus og 40-45% skyldes smitte med calicivirus.

I de resterende tilfælde skyldes smitten infektion med chlamydia.