Chlamydia

Chlamydia er, ligesom hos mennesker, en seksuelt overført sygdom, men kan også smitte via spyt og blod. Det er en af de sygdomme, som vi kan vaccinerer vores katte mod, men det er også en af de sygdomme, som er svær at holde under kontrol, da den dels godt kan smitte en kat der er vaccineret og dels kan være svær at spore hos katten, specielt hvis katten er vaccineret imod chlamydia i forvejen. Og hvorfor så det? I dag har vi 2 test-muligheder når vi skal teste katten for chlamydia, enten via en blodprøve, hvor der kigges på antistof og via et øjenskrab, men det kan man kun bruge hvis katten har øjenbetændelse og man mistænker chlamydia. Hvis katten er vaccineret og alligevel bliver syg af chlamydia, er det meget svært at fastslå OM katten er inficeret med chlamydia. Det er fordi katten, via vaccinen, har fået antistoffer i blodet og hvis man tager en blodprøve for at se om der er antistoffer, så kan man ikke se om det er antistoffer fra chlamydia-smitte eller fra vaccinen. Det samme gør sig gældende med et øjenskrab, så selvom øjenskrabet indeholder antistoffer kan katten sagtens være *fri* for chlamydia smitte. Det samme gør sig gældende hvis testen viser, at katten IKKE har chlamydia, d. v. s. at i begge tilfælde kan man få en *falsk* positiv eller en *falsk* negativ reaktion.

Katteinfluenza er en samlet betegnelse for infektionssygdomme i de øvre luftveje hos katte. 40-45% af tilfældene skyldes smitte med herpesvirus og 40-45% skyldes smitte med calicivirus. I de resterende tilfælde skyldes smitten infektion med chlamydia.

Hvad er chlamydia hos katte?
Chlamydiainfektion hos katte er typisk en øjenbetændelse. Alle katte kan få øjenbetændelse af chlamydia, men man ser især infektionen på steder, hvor mange katte holdes sammen. Det vil specielt dreje sig om racekatte.


Hvad er symptomerne på chlamydia?
Symptomerne på en chlamydiainfektion svarer til en vedvarende øjenbetændelse. I nogle tilfælde ser man samtidig tegn på forkølelse i form af flåd fra næsen og hoste. Infektionen starter i mange tilfælde kun i det ene øje, som katten så kniber i på grund af smerte. Der kommer et vandigt flåd fra øjet, som senere bliver mere tyktflydende.


Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen chlamydia?
Ud fra kattens symptomer får din dyrlæge mistanke om, at katten har en chlamydiainfektion. Mistanken bekræftes ved at tage en prøve fra din kats øjenslimhinde. Prøven kan undersøges på flere måder og ofte er det en god ide også at undersøge for herpesvirus, som kan give de samme symptomer eller være der samtidig: 

  • En metode påviser nogle karakteristiske forandringer i slimhindens celler, såkaldte intacytoplasmatiske inklusions-legemer.
  • Den bedste metode var tidligere at påvise chlamydia er at dyrke chlamydiaorganismerne, men metoden er besværlig, fordi  det er svært at få organismerne til at formere sig.
  • Den hurtigste og bedste metode er en PCR-test

Hvordan behandles chlamydia?
Chlamydia kan behandles med visse typer antibiotika, og især oxytetracyklinprodukter er effektive.


Hvordan er fremtiden for din kat, hvis den har haft chlamydia?
Chlamydiainfektion hos katte er ikke livstruende. De fleste katte bliver fuldstændigt raske efter en infektion. I milde tilfælde vil mange katte blive raske uden behandling.


Hvorfor får katte chlamydiainfektion?
Smitten overføres ved kontakt med andre katte, typisk fra forældrekatte til killinger. Mange katte er smittede uden at have symptomer, og er således raske smittebærere. Smitten spredes især gennem kontakt med øjeflåd og næsesekret.


Hvad er risikoen for, at din kat får en chlamydiainfektion?
Det vides ikke præcist, hvor stor udbredelsen af chlamydia er hos katte i Danmark. I udenlandske undersøgelser svinger forekomsten af chlamydia fra 5-30% blandt raske katte. I en mindre dansk undersøgelse af 29 katte med øjenbetændelse havde 45% af kattene chlamydiainfektion.


Hvilke racer er særligt udsatte for at få chlamydia?
Alle racer har lige stor risiko for at få chlamydia. En engelsk undersøgelse har vist, at hankatte har en større risiko for at få chlamydia end hunkatte.